Projekt ŠKOLNÍ PROJEKT ŠABLONY ŽIŽKOVA KRNOV je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování (Tematická setkávání s rodiči v MŠ, Sdílení zkušeností pedagogů z různých škol, Další vzdělávání pedagogických pracovníků, Personální podpora – chůva).