Příspěvek OSRPDŠ

Příspěvek OSRPDŠ je 260,- Kč/ rok. Zasílejte prosím na účet: 43- 1898820287/0100.   VS- je stejný, jako při platbě stravy a do poznámky napište jméno dítěte a třídu.