Děkujeme všem rodičům za spolupráci, vstřícnost a důvěru v uplynulém šk. roce a přejeme všem krásnou a pohodovou dovolenou.

Lidka, Alenka, Anitka a Ilonka