Rozdělení dětí do tříd v době letních prázdnin

Termín od 15. 7.- 26.7.2019

Žlutá budova

přízemí vpravo- 1.tř.- děti z MŠ- Jiráskova, K. Čapka, Mikulášská, Svatováclavská

přízemí vlevo- 2. tř.- děti z MŠ- Gorkého, Hlubčická, Nám. Míru, MŠ Opava

1.patro vpravo- 3.tř.- děti z MŠ- Slunečnice, Brantice, Město Albrechtice, Zátor

1. patro vlevo- 4. tř.- děti z MŠ Žižkova- 3.+4. tř.

Oranžová budova

vpravo- 5. tř.- děti z MŠ Žižkova- 5.+6. tř.

vlevo- 6. tř.- děti z MŠ Žižkova- 1. +2. tř.