SPONZORSKÝ DAR

Touto cestou bychom chtěli poděkovat za sponzorský dar v podobě digitálního teploměru.