ZÍSKALI JSME CERTIFIKÁT SILNÉ PRACOVIŠTĚ!

Je nám velkou ctí, že naše Mateřská škola získala certifikát SILNÉ PRACOVIŠTĚ.

– Lepší poznání silných a slabých stránek.
– Doplňující informace k oblastem s méně příznivým výsledky.
– Další rozvoj organizace z pohledu garantů programu SILNÉHO PRACOVIŠTĚ.

Více informaci na :

http://www.silnepracoviste.cz/certifikace/