PŘIHLAŠOVÁNÍ A ODHLAŠOVÁNÍ DĚTÍ

Žádáme, aby rodiče po odhlášení i přihlašovali své dítě do MŠ.

V opačném případě dítě nemá nárok na stravu v MŠ a nebude ten den přijato.