NOVÉ INFORMACE K TESTOVÁNÍ DĚTÍ

Vážení rodiče,

Na základě vydaného prohlášení MŠMT, je možné, aby si rodič dítěte přinesl pro testování svého dítěte některý z testů schválených Ministerstvem zdravotnictví, zveřejněných na https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/.
Je však důležité, aby samotný test proběhl přímo ve škole. Není možné, aby test dělali rodiče dětem doma.
Žádáme rodiče, kteří přistoupí k této možnosti, aby byli předem obeznámeni s návodem k použití přineseného testu, vyhledali jej v seznamu schválených testů a číslo nám před samotným testováním sdělili, ať urychlíme ověřování a vyhledávání. /v seznamu je 700 schválených položek/.