Zápis do MŠ 2021/2022

Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR bude zápis i v letošním roce probíhat netradičním způsobem. Bohužel bude opět bez dětí. Zákonní zástupci si budou moci vybrat, zda přihlášku pošlou elektronicky, poštou a nebo ji předají v mateřské škole (pro osobní setkání je nutné využít rezervační systém).
Bližší informace najdete v kritériích pro přijetí.

Video průvodce MŠ

Proč naše MŠ?

Zápis do MŠ 2021/2022

Kritéria pro přijetí 2021/2022

Rezervační systém pro osobní podání žádosti

Dokumenty nutné k zápisu