TESTOVÁNÍ DĚTÍ

Od 03. 05. 2021 bude dle nařízení vlády Č. j.: MZDR 14592/2021 -8/MIN/KAN ze dne 30. dubna 2021 zveřejněného zde  probíhat testování dětí pouze 1x týdně. Testování tedy proběhne v pondělí. Pokud dítě nastoupí jiný den, bude testováno v den příchodu do MŠ.