Příspěvek OSRPDŠ

Vybíráme 300,- Kč na účet OSRPDŠ. Číslo účtu: 227010721/0600. Variabilní symbol je stejný jako u stravného. Děkujeme.