Projekt ŠKOLNÍ PROJEKT ŠABLONY III KRNOV je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování (Personální podpora – Školní asistent, Projektový den ve výuce, Projektový den mimo školu, Využití ICT ve vzdělávání v MŠ – 48 hodin/48 týdnů).