TESTOVÁNÍ DĚTÍ

Od 03. 05. 2021 bude dle nařízení vlády Č. j.: MZDR 14592/2021 -8/MIN/KAN ze dne 30. dubna 2021 zveřejněného zde  probíhat testování dětí pouze 1x týdně. Testování tedy proběhne v pondělí. Pokud dítě nastoupí jiný den, bude testováno v den příchodu do MŠ.

Máme budku

Na zahradě naší MŠ, před oranžovou budovou máme na stromě budku a v ní je kamera. Ta snímá dění v budce.

Náhodné fotografie a videa můžete pozorovat v sekci budka, hned vedle aktualit.

Zápis do MŠ 2021/2022

Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR bude zápis i v letošním roce probíhat netradičním způsobem. Bohužel bude opět bez dětí. Zákonní zástupci si budou moci vybrat, zda přihlášku pošlou elektronicky, poštou a nebo ji předají v mateřské škole (pro osobní setkání je nutné využít rezervační systém).
Bližší informace najdete v kritériích pro přijetí.

Video průvodce MŠ

Proč naše MŠ?

Zápis do MŠ 2021/2022

Kritéria pro přijetí 2021/2022

Rezervační systém pro osobní podání žádosti

Dokumenty nutné k zápisu

NOVÉ INFORMACE K TESTOVÁNÍ DĚTÍ

Vážení rodiče,

Na základě vydaného prohlášení MŠMT, je možné, aby si rodič dítěte přinesl pro testování svého dítěte některý z testů schválených Ministerstvem zdravotnictví, zveřejněných na https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/.
Je však důležité, aby samotný test proběhl přímo ve škole. Není možné, aby test dělali rodiče dětem doma.
Žádáme rodiče, kteří přistoupí k této možnosti, aby byli předem obeznámeni s návodem k použití přineseného testu, vyhledali jej v seznamu schválených testů a číslo nám před samotným testováním sdělili, ať urychlíme ověřování a vyhledávání. /v seznamu je 700 schválených položek/.