Olympijské hry na ZŠ Žižkova

Ve čtvrtek 11. 1. 2024 šly předškolní děti na olympijské hry, které pořádala ZŠ Žižkova. V tělocvičně je čekaly sportovní úkoly a medaile.

 
 
 

Tři králové v ZŠ Žižkova

V pátek 5. 1. 2024 navštívily všechny třídy ZŠ Žižkovu a Tříkrálově koledovaly ve třídách na prvním stupni. 

2. třída
3. třída
3. třída

 

 

4. třída                                                                                                        
4. třída
5. třída
6. třída
6. třída

Slavnostní rozsvěcování vánočního stromu

V úterý 12. 12. 2023 odpoledne se na zahradě MŠ slavnostně rozsvítil vánoční strom, který si ozdobily děti s rodiči. Na rodiče čekal také doprovodný program, kdy si děti po třídách připravily vystoupení koled zpěvu a hry na nástroje. Proloženo to bylo ukázkami lidových tradic.

Vánoční koš

Na schodišti radnice vánoční atmosféru vykouzlily vánoční koše,které tvořily paní učitelky z mateřských škol. Náš koš nemohl chybět.

Lampionový průvod s uspáváním zvířátek

Ve čtvrtek 2.11.2023 se na zahradě naší MŠ konala akce pro rodiče a děti z naší MŠ, kterou pořádalo OSRPDŠ při MŠ Žižkova. Děti s lampiony osvítily zahradu a společně uspaly zvířátka, které si děti vytvořily ve své třídě.

Vítání občánků

V sobotu 23.9.2023 se děti z 3. a 4. třídy účastnily Vítání občánků na Městském úřadě v. Krnově.

Oslavy 770 let Města Krnova

Ve středu 20.9. v dopoledních hodinách navštívily děti z 5. a 6. třídy mateřskou školu Svatováclavská Krnov a plnily tam úkoly v rámci Oslav 770 let Města Krnova.