Přejeme všem rodičům Veselé Vánoce plné pohody a radosti strávené v kruhu svých nejbližších a do Nového roku vykročit správnou nohou. Přejeme hlavně pevné zdraví, štěstí a lásku.

Budeme se na vás všechny opět těšit 6.1.2020

Lidka, Alenka, Anitka, Hanička