Dětský den

POZOR!

DĚTSKÝ DEN PŘESOUVÁME NA ČTVRTEK 13. 6. 2019 Z DŮVODU NEPŘÍZNIVÉHO POČASÍ.

Velikonoční dílny pro rodiče a děti

Zveme rodiče s dětmi na velikonoční dílny:

Kdy? ve čtvrtek 11.4.2019 od 14.30- 16.00 hodin.

Můžete navštívit kteroukoliv třídu:

1.+2. třída- zdobení vajíček přírodninami, věnečky z proutí

3.+4. třída- voskování vajíček, košík, věneček z přírodnin

5.+6. třída- věneček z papíru, papírová slepička, velikonoční zápich