První dotazník: Klima školy a kontakt s rodinou

Vážení rodiče, vážení zákonní zástupci,
jak jsme vás informovali v minulých dnech, vedení města a vedení školy má zájem podporovat vaši kvalitu života v oblasti vzdělávání. Je pro nás velmi důležité znát, jak vy a vaše děti kvalitu vzdělávání vnímáte.
Informovali jsme vás o sérii čtyř minidotazníků, které vám budou v průběhu tohoto školního roku rozeslány.
Nyní startujeme a první dotazník je zaměřen na klima školy a kontakt s rodinou. Odkaz na první dotazník: https://forms.gle/QtNhismepEnhLbSc6

Prosíme o vaše vyplnění.

S úctou a poděkováním
Milada Holínková
ředitelka MŠ