Prohlášení o přístupnosti

Mateřská škola Krnov, Žižkova 34, okres Bruntál příspěvková organizace se zavazuje k zpřístupnění své webové stránky v souladu s vnitrostátními právními předpisy, které provádějí směrnici Evropského parlamentu a Rady (EU)2016/2102. Toto prohlášení o přístupnosti se vztahuje na webovou stránku www.mszizkovakrnov.cz.

Stav souladu

Forma zveřejňovaných informací je v souladu se zákonem č. 99/2019 Sb., o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací a o změně zákona č. 365/2000 Sb., o informačních systémech veřejné správy a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zákon o přístupnosti internetových stránek a mobilních aplikací). Výjimku tvoří PDF dokumenty a popisy obrázků, u kterých nelze vyloučit, že některé z nich nesplňují podmínky pro strojové čtení. V případě nalezení problematického obsahu, prosíme, využijte kontakt na správce webu (viz níže).

Vypracování tohoto prohlášení o přístupnosti

Toto prohlášení bylo vypracováno 1. 9. 2019. Dne 31. 8. 2019 byl dokončen audit webových stránek vlastním posouzením.

Zpětná vazba a kontaktní údaje

Vaše náměty, postřehy či informace o problémech, na které narazíte při používání tohoto webu můžete poslat na adresu info@mszizkovakrnov.cz.

Postupy pro prosazování práva

V případě neuspokojivé odpovědi na oznámení nebo žádost ohledně přístupnosti prosím kontaktujte info@mszizkovakrnov.cz.

Informace prezentované v jiných formátech

Na tomto webu jsou některé informace dostupné v jiné než textové či hypertextové podobě. Dokumenty se mohou vyskytnout v těchto formátech:

  • PDF – pro tento formát je volně ke stažení prohlížeč Adobe Acrobat Reader.
  • DOC, XLS, PPT – společnost Microsoft poskytuje ke svým produktům řady Office volně ke stažení prohlížeče.