Projekt ŠKOLNÍ PROJEKT ŠABLONY II KRNOV je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určí jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování (Další vzdělávání pedagogických pracovníků, Personální podpora – Školní asistent, Projektový den ve škole, Projektový den mimo školu).