Zápis do MŠ

Zápis do MŠ se uskuteční ve středu 2. 5. 2018 od 10.00 do 16.00 hodin.
Zápis bude probíhat v kanceláři ředitelky školy.
Zákonní zástupci se dostaví k zápisu se svým dítětem a níže uvedenými dokumenty:

  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • POZOR! Vyplněná žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzená lékařem o splněném očkování

Tuto žádost je možné – vyzvednout předem ve škole a přinést potvrzenou k zápisu, nebo vytisknout z www stránek školy, potvrdit a přinést k zápisu.

Kriteria pro přijetí
Zápis do mat.školy
Žádost o přijetí 2018

 

Přijatí uchazeči 2018/19