Zápis do MŠ

Zápis do MŠ se uskuteční ve středu 2. 5. 2019 od 10.00 do 16.00 hodin.
Zápis bude probíhat v kanceláři ředitelky školy.
Zákonní zástupci se dostaví k zápisu se svým dítětem a níže uvedenými dokumenty:

  • Rodný list dítěte
  • Občanský průkaz zákonného zástupce
  • POZOR! Vyplněná žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání potvrzená lékařem o splněném očkování

Tuto žádost je možné – vyzvednout předem ve škole a přinést potvrzenou k zápisu, nebo vytisknout z www stránek školy, potvrdit a přinést k zápisu.

Zápis do mat.školy 2019-2020

Kriteria pro přijetí

Žádost o přijetí 2019

Souhlas_se_zpracováním_osobních_údajů

Rozhodnutí o přijetí 2019-2020