Zápis do MŠ

Zákonní zástupci žádost předají v mateřské škole dne 3. května 2022 od 10:00 hodin do 16:00 hodin. 

Bližší informace najdete v kriteriích pro přijetí.

Zápis do mateřské školy 2022/2023

Kritéria pro přijetí 2022/2023

 

REZERVAČNÍ SYSTÉM PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTI KE VZDĚLÁVÁNÍ 

Dokumenty nutné k zápisu