Mluvíš, mluvím, mluvíme

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (MŠMT) vyhlásilo ke dni 31.05.2013 pod č. j. MŠMT-11989/2013 rozvojový program Podpora logopedické prevence v předškolním vzdělávání v roce 2013.

Do programu se zapojila Mateřská škola Krnov, Žižkova 34, okres Bruntál, příspěvková organizace, která vypracovala projekt pod názvem Mluvíš, mluvím, mluvíme a jeho realizaci získala od MŠMT finanční prostředky v hodnotě 70 000,- Kč. V rámci projektu absolvovaly 4 učitelky kurz logopedického asistenta v rozsahu 80 hodin, jehož součástí byly teoretické zkoušky a praxe v logopedické poradně. Poznatky z kurzu předávaly ostatním pedagogům na pedagogických radách.

S kladným ohlasem ze strany veřejnosti se setkala přednáška promovaného logopeda Mgr. Jiřího Haldy pod názvem Logopedická prevence, která se uskutečnila v naši mateřské škole 7.listopadu 2013. Přednáška proběhla v dopoledních i odpoledních hodinách, aby se jí mohli zúčasnit všichni pedagogové, zaměstnaní rodiče a veřejnost.

Zakoupili jsme 3 logopedická zrcadla (2 v MŠ máme), aby každá asistentka (jedna již v MŠ pracuje) vytvořila ve své třídě logopedický koutek a pracovala s dětmi průběhu celého dne. Dále jsme zakoupili 2 notebooky (jeden v MŠ máme), 3 PC programy Chytré dítě – Naslouchej a hraj si a PC program Brepta multilicence. Tak využívají vždy dvě třídy logopedické programy na notebooku. Pro zkvalitnění logopedické prevence jsme dále zakoupili 6 knih Umíš správně vyslovovat?, 6 knih Moje první kniha – Výslovnost, 3 knihy Procvičíme si jazýček a 6 krát Logopedické deskové hry. Tyto pomůcky jsou ve všech třídách mateřské školy, aby s nimi pracovaly děti pod vedením p. učitelky každodenně.

Věříme, že díky účasti v tomto projektu zvyšujeme kvalitu předškolního vzdělávání v naší mateřské škole, lépe rozvíjíme řečové dovednosti dětí, rozšiřujeme osvětu mezi rodiči a prohlubujeme spolupráci v oblasti komunikace.