Interreg IIIa

Děti bez hranic (2006)

Navázání nové Česko-polské spolupráce a partnerství mezi mateřskými školami, založení tradice společných Česko-polských dnů, výměna pedagogických zkušeností mezi učitelkami, zvýšenost bezpečnosti dětí na silnicích, zvýšení zájmů dětí o pohybovou aktivitu a sport, zvýšení turistického zájmu o zemi svého pohraničního souseda. Dvoudenní. Spolufinancován z euroregionu Praděd.

Lyžování bez hranic (2007)

5-ti denní lyžařský výcvik dětí mateřské školy na Pradědu, workshop českých a polských pedagogických pracovnic, nákup lyžařského sportovního vybavení mateřské školy.