Zápis do MŠ 2020/21

Vzhledem k epidemiologické situaci v ČR bude zápis v letošním roce probíhat netradičním způsobem. Bohužel, bude tentokráte bez dětí. Zákonní zástupci si budou moci vybrat, zda přihlášku pošlou elektronicky, poštou a nebo ji předají v mat. škole.
Bližší informace najdete v kritériích pro přijetí.

Zápis do mat.školy 2020/21
Kriteria pro přijetí 2020/21

Rezervační systém pro osobní podání žádosti

Dokumenty nutné k zápisu