OSLAVILI JSME PŮLSTOLETÍ

FOTOGALERIE

V neděli 4. 12. 2022 Mateřská škola Žižkova oslavila historicky významné jubileum 50 let od svého založení. Kolektiv MŠ připravil velkolepý program s bohatou nabídkou nejen pro zvané, ale i širokou veřejnost. Dveře MŠ se otevřely ve 14 hodin. Lidé si mohli projít celou MŠ, prohlédnout fotografie od roku 1972 po současnost, posedět u kávy, punče a ochutnat nejrůznější občerstvení. Od 15 hodin probíhal v každé třídě připravený program, např. poslech cimbálové hudby, herna s retro hračkami, taneční, pěvecké a dramatické vystoupení dětí MŠ, hudební vystoupení bývalých žáků MŠ, klavírní vystoupení pana MUDr. Tomáše Edelsbergera a divadelní představení souboru Červiven. Po připraveném programu nás navštívil Mikuláš s čerty a andílky. Nechyběl slavnostní projev ředitelky MŠ Milady Holinkové, zástupce kraje Jana Krkošky a zástupce města Krnova Tomáše Hradila. Zazněly vánoční písně v podání žáků ZŠ Žižkova. Den byl zakončen slavnostním rozsvícením vánočního stromečku za doprovodu zpěvu sester Běčákových.

Kolektiv MŠ děkuje všem sponzorům, zřizovateli – městu Krnovu, školským zařízením, rodičům a přátelům MŠ za spolupráci a podporu. Děkujeme, že jste toto významné jubileum oslavili s námi.

 

Akci podpořili: Město Krnov, SVČ Krnov, Malé Café, Kofola, Vitaminátor, Chrpa Krnov, Restaurace Orient, Vital Bistro, Zahrada Flora, Orion, Havlík opal, Řeznictví U Jorgose, J. Hanuščák, Servis Wolf, Řemeslná pekárna a cukrárna, SKOL Krnov, www.e-s-h-o-p.cz, Kalabis, J. Herman, L. Černá, R. Hellebrandová, L. Dořičáková, T. Horuza, Z. Michna.